fremtiden:live er en konference som har til formål at udbrede kendskabet til den løsningsfokuserede tilgang indenfor organisationsudvikling, HR, ledelse og medarbejder- og teamudvikling. Den løsningsfokuserede tilgang er væsentligt mere udbredt i organisationer i udlandet end den er i Danmark. Det ønsker Solutionsurfers Danmark at gøre noget ved med denne konference.

Ved at tilbyde en konference som er overskuelig i temaer og størrelse, er det håbet at deltagerne ikke bare får inspiration med hjem, men også deciderede redskaber som kan prøves af i det daglige arbejde.

Alle oplægsholdere er til stede under hele konferencen, og dermed tilgængelige for konferencens deltagere. Dette er en vigtig detalje, for det handler ikke om at opleve en “stjerne,” men om at få input som kan bruges direkte i egen praksis.

 

Navnet

En af antagelserne i den løsningsfokuserede tilgang er, at forandring sker hele tiden. Og hvis vi lægger mærke til hvor den forandring, som vi ønsker, allerede sker (meget eller lidt) kan vi styrke den.
Det vil sige forsøge at gøre flere af de handlinger som understøtter den ønskede forandring.

Med andre ord kan vi skabe fremtiden i nuet ved at lægge mærke til de (ofte små) detaljer som allerede hjælper til med at få den til at ske. – Og ved at bruge dem som fundament for videre handlinger.

Derfor navnet fremtiden:live.

Der hvor der er opmærksomhed,
sker der læring.

Timothy Gallwey

Hvad indeholder konferencen?

Konferencen tiltrækker erfarne praktikere som arbejder med den løsningsfokuserede tilgang, og som kan videreformidle deres viden og erfaringer på et handlingsorienteret niveau. På almindelig dansk betyder det, at når du deltager i konferencen skal du bagefter være i stand til at omsætte og bruge det du har oplevet på konferencen i din egen organisation, i din egen hverdag.

Helt nøjagtig hvad du tager med og hvordan du omsætter det, afhænger naturligvis af dit fokus og dine behov. Det er en del af konferencens struktur og program, at indhold ikke blot er præsentationer, men også i høj grad giver mulighed for at deltagerne kan fokusere på egen læring.

Fremtiden ER live, her og nu.

Forvent en anderledes konference med et højt fagligt niveau (nå ja, hvem har ikke det?) og et bevidst fokus på omsætning til egen daglige praksis (det er der ikke mange der har!).

Hvad er den løsningsfokuserede tilgang?

Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) har vist sig at være en fordelagtig og effektiv metode til at arbejde med kompleksitet, problemer og forandringer.

Metoden sigter efter at opdage det som virker i en given situation, simpelt og praktisk. Den har et fokus på det som ønskes, det som går godt, og på praktiske fremskridt.
Det hjælper med til at understøtte en (arbejds)kultur baseret på konstruktivt samarbejde hvor der skabes langvarige resultater.

Fundamentet for den løsningsfokuserede tilgang er skabt ud fra Steve de Shazer og Insoo Kim Bergs arbejde. Deres terapeutiske arbejde begyndte sidst i 70erne (’Brief Therapy’ og senere ’Solution Focused Therapy’).

Metoden har, siden starten af 90’erne, udviklet sig til et effektivt værktøj i mange andre arbejdssammenhænge, for eksempel coaching, ledelses- og medarbejderudvikling samt organisationsudvikling. Vægten lægges på at finde langtidsholdbare løsninger ved at styrke eksisterende kompetencer og styrker, og derigennem også opbygge nye. – Ved at have et skarpt fokus på fremskridt i mindste detalje, fremfor på fejl og fiaskoer, hjælper metoden både individer, teams og organisationer til at bevare mål og retning.

Hvem står bag?

fremtiden:live organiseres af Solutionsurfers Danmark.
info@solutionsurfers.dk

Jesper H Christiansen
CVR 19951804
Vesterbrogade 99C
DK-1620 København V

Direkte kontakt:
jesper.christiansen@solutionsurfers.com
+45 4094 0013

Konferencen organiseres i samarbejde med SOLWorld – Solutions in Organisations Linkup – et globalt community bestående af konsulenter, ledere, coaches, HR-folk m.m. som har det til fælles at de i deres dagligdag bruger den løsningsfokuserede tilgang.

Disclaimer

Fotos som bruges på denne side, som ikke er portræt af oplægsholdere eller deltagere, og som bruges til grafisk udsmykning (fx på bloggen) er fra websitet Unsplash.com.